Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Michael Friese

Michaelis Fryzė, XVI–XVII a. teisininkas. Bažnytinės ir pasaulietinės teisės daktaras.

Friese Michael (Michaelis Frýzė) 1569 IX 23 Karaliaučiuje 1651 II 7 ten pat), teisininkas. Bažnytinės ir pasaulietinės teisės daktaras. Teisės mokslus studijavo Padujos (Italija) ir Bazelio (Šveicarija) universitetuose. Grįžęs į Prūsiją 1595 tapo juriskonsultu. 1596–1602 Karaliaučiaus miesto tarybos narys, nuo 1603 Knypavos (vok. Kneiphof) burmistras. Nuo 1617 Karaliaučiaus Rūmų teismo teisėjas. Nuo 1634 Konsistorijos prezidentas. Dalyvavo kodifikuojant bei rengiant 1620 Prūsijos teisyną (vok. Landrecht) ir 1640 Krašto nuostatus (vok. Landesordnung), reglamentavusius Mažosios Lietuvos gyvenimą.

Vytautas Raudeliūnas