Mažosios Lietuvos
enciklopedija

metturgiai

didieji kasmetiniai turgūs.

mẽtturgiai (vok. Jahrmärkte), didieji kasmetiniai turgūs. Dar Kryžiuočių ordinas metturgių rengimą reglamentavo pagal Vakarų Europos papročius. Buvo suteikiamos prekyvietės teisės – magistrų ar vyskupų privilegijos didesniems miestams bei svarbiausioms vietovėms. Metturgiai garantavo papildomas pajamas vietos gyventojams, todėl siekta teisės juos rengti. Pvz., 1412 metturgio teisę gavo Labguva, 1417 – Šventapilė, 1385 (ar 1394) – Karaliaučius. Vėliau stiprėjantys miestai siekė pelningus metturgius dažniau rengti. Nusilpus Ordinui, metturgius pradėta rengti 2–3 kartus per metus: pavasarį (pvz., Šventapilėje), vasarą (pvz., Barštyne), rudenį (Labguvoje ir kitur). Veikė griežtas krašto metturgių tvarkaraštis, kad tie patys pirkliai galėtų prekiauti daugelyje metturgių. Pagrindinės prekės: drabužiai, audiniai, mėsa, gyvuliai, žirgai. Būta įvairios konkurencijos. Pvz., mažų miestų metturgiuose drausta prekiauti brangiais drabužiais. Ginant krašto pirklių interesus nuo seno ribotas užsienio pirklių dalyvavimas. Metturgiai buvo svarbi pramoga gyventojams bei atvykėliams – pasirodydavo uždarbiaujantys dainininkai, vaidintojai. Metturgiai pritraukdavo įvairius sukčius, vagis, prostitutes ir kitus. Ir vėlesniais amžiais metturgiai liko svarbi krašto gyvenimo dalis, jie pritraukdavo gausybę žmonių. Iki 1945 metiniai metturgių tvarkaraščiai skelbti svarbiausiuose leidiniuose. Pvz., 1919 Klaipėdoje rengti 4 metturgiai: balandžio 30 d. (gyvulių ir arklių), nuo birželio 16 d. savaitę trukęs smulkių prekių metturgiai, liepos 9 d. bei spalio 8 d. (abu – gyvulių ir arklių). Darkiemyje 1919 rengta net 10 metturgių: gyvulių ir arklių – kovo 19 d., gegužės 7 d., liepos 23 d., rugsėjo 17 d., gruodžio 10 d.; kumeliukų – rugsėjo 10–11 d.; smulkių prekių – kovo 20 d., birželio 24 d., rugsėjo 18 d., gruodžio 11 d. Kaukėnuose 1919 vyko 6 metturgiai: smulkių prekių – sausio 17 d., birželio 20 d.; gyvulių ir arklių – kovo 28 d., birželio 19 d., spalio 3 d., lapkričio 28 d. Smalininkuose 1919 trijuose metturgiuose prekiauta tik smulkiomis prekėmis: vasario 18–19 d., liepos 1–2 d., lapkričio 11–12 d. Pagal tuos metturgių tvarkaraščius krašto ūkininkai bei pirkliai planuodavo savo veiklą. Greta ekonominių dalykų metturgiai buvo svarbus gyvenimo paįvairinimas miestiečiams ir apylinkų ūkininkams, proga pasižmonėti, atsitraukti nuo kasdienių darbų.

L: Czaja R. Jahrmärkte in Ordensland Preußen im Mittelalter // Das Preußenland als Forschungsaufgabe. Lüneburg, 2000.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Metinis ūkininkų turgus Klaipėdoje – dabartinėje Liepų gatvėje, XX a. pradžia / Iš Viktoro Raševskio rinkinio