Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Merja Liisa Hinkkanen

suomių istorikė.

Hinkkanen Merja Liisa 1954 VI 20 Kuopio, Suomijoje, suomių istorikė. Filosofijos daktarė (1986). Helsinkio universitete studijavo istoriją. Nuo 1996 dirba Suomijos MA Istorijos institute vyriausiąja mokslo darbuotoja. 1989 buvo žurnalo Scandinavian Journal of History redaktorė Suomijoje. Yra tarptautinio žurnalo International Journal of Maritime History sekretorė ir redkolegijos narė. Svarbiausia tyrimų tema – Baltijos laivybos istorija ir Baltijos valstybių ekonominiai santykiai. Daktaro disertacijos pagrindu, panaudojusi gausią archyvinę medžiagą, paskelbė monografiją British Trade and Enterprise in Baltic States in 1918–1925, 1984 [Britų prekyba ir verslas Baltijos valstybėse 1918–1925]. Nagrinėja ir Klaipėdos uosto bei viso krašto politinę ir ekonominę raidą. Kritiškai vertindama lietuvių ir lenkų ginčus dėl Vilniaus krašto, Hinkkanen nurodė pražūtingą nesantaikos poveikį Klaipėdos uostui, apskritai to meto Vakarų ir Rytų Europos valstybių santykiams. Monografijos skyrius, kuriame aptariama prekyba mediena per Klaipėdą, publikuotas lietuvių kalba tęstiniame leidinyje Istorija (t. 35, 1991).

Libertas Klimka