Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Merian“

Vokietijoje leistas žurnalas.

„Merian“, žurnalas vokiečių kalba, leistas Hoffmann & Campe. 1953 numeris 3 skirtas Rytprūsių miestų, miestelių aprašymui, Tilžės, Gumbinės, Stalupėnų ir kitų miestų fotografijoms. Įžanginį straipsnį parašė buvęs Klaipėdos Direktorijos pirmininkas, o išeivijoje – Vokietijos pabėgėlių ministerijos pareigūnas dr. Otto Schreiberis. Ir kituose numeriuose buvo keli vaizdai iš Mažosios Lietuvos.

MLFA