Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mergelių kalnas

padavimas apie Pietų Notangoje esančią neįprastą aukštumą.

Mergẽlių kálnas, padavimas apie Pietų Notangoje esančią neįprastą aukštumą. Senovėje ten stovėjo apylinkės šeimininko pilis. Priešams apsiautus pilį, pilies gyventojai ilgai laikėsi. Tačiau, pasibaigus maisto atsargoms, teko pasiduoti. Prieš atidarydamas vartus pilies šeimininkas su žmona, 5 dukterimis ir sena vaidilute meldė dievų pasigailėjimo, prašė, kad pilis nugrimztų po žeme. Malda buvo išgirsta. Pilis prasmego priešų akivaizdoje. Tačiau mergelių sielos nerado ramybės. Per pilnatį pasirodo jos ant kalno ir plevena dejuodamos (atrodo, lyg šoktų ratelį). Todėl kalną pavadino Mergelių kalnu ir jo šalindavosi.

L: Sagen und Schwänke aus Natangen, 1992. S. 116.