Mažosios Lietuvos
enciklopedija

melžėjai

žemės ūkio darbininkai.

melžjai. Rytprūsiuose melžėjai melždavo ne tik karves, bet ir priežiūrėdavo gyvulius. Atlyginimai jiems mokėti darbdavių ir darbininkų susitarimu. XX a. pradžioje Semboje pagal sutartį melžėjai gaudavo po butą su nedideliu daržu, apie 300 m2 žemės ankstyvosioms bulvėms sodinti. Be to, gaudavo apie 80 cnt bulvių (arba pagal susitarimą 1 margą žemės bulvėms sodinti), 35 cnt grūdų, 6 litrą nenugriebto pieno per dieną (arba sąlygas laikyti savo karvę). Melžėjai t. p. gaudavo apie 14 m3 malkų kuro ir kita. Už gyvulių priežiūrą ir įmitusius gyvulius t. p. gaudavo atskirą atlyginimą: už kiekvieną įmitusį gyvulį – 6 reichspfenigus (RPF) per dieną, už jauną gyvulį – 3 RPF, už kiekvieną karvių atsivestą jauniklį – 50 RPF, už girdomus veršelius – po 1,50 reichsmarkių (RM), už kiekvieną parduotą veršelį – po 1 RM. Nuo pelno už parduotą gyvulį melžėjai gaudavo po 3%, už 1 cnt skerdienos – po 0,50 RM. Nuo pelno už išmilžį (pristatytą pieninėms ir ūkyje arba namuose sunaudotą pieną) melžėjai gaudavo 3%. Melžėjai atlikdavo ir kitus darbus: už pieno talpyklų plovimą kasmet gaudavo po 12 cnt miežių. Melžėjai turėdavo pagalbininkų, kuriems maitinti skirta po 30 RM per mėnesį kiekvienam. Priedo kiekvienam padėjėjui skirta 1 l pieno kasdien ir po 1 m3 malkų per metus.

L: Gusovius P. Der Landkreis Samland. Würzburg, 1966.

Iliustracija: Pieno kontrolė gamykloje. Semba, iki 1944 / Iš MLEA