Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Mėlynojo Kryžiaus“ draugija

Blaivystės draugija, viena blaivybės draugijų, veikusių XIX a.(?)–XX a. pradžioje.

„Mlynojo Krỹžiaus“ draugijà, Blaivỹstės draugijà, viena blaivybės draugijų, veikusių XIX a.(?)–XX a. pradžioje. Tokiu pavadinimu veikė draugijos įvairiose Europos valstybėse, taip pat ir Paprūsėje, Didžiojoje Lietuvoje, tarp evangelikų liuteronų. Draugijos tikslas – kovoti su girtavimu. Jos nariai raštiškai įsipareigodavo negerti nė lašo svaigiųjų gėrimų (išskyrus vaistus ir Šv. Vakarienės vyną). Rytprūsiuose Mėlynojo Kryžiaus draugija veikė įvairiose parapijose, rengė surinkimus, vykdavo į kitas vietas, propagavo blaivybę. 1904 spalį Pilkalnyje „… sav ypatiškus maldos namus pasibudavojo“, 1911 – Smalininkuose.

Algirdas Žemaitaitis