Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Meižys

šaltyšius, XIX a. Klaipėdos apskrities visuomenės veikėjas.

Meižỹs iš Macaičių, šaltyšius, XIX a. Klaipėdos apskrities visuomenės veikėjas. 1848 Prūsų tautinio seimo, vykusio Berlyne, Klaipėdos apskrities (valsčiaus) deputatas (atstovas, vietininkas).

L: Kaitinis M. Prūsų Lietuvei. Peržvalga lietuviškų peticijonų, deputacijonų bei politiškų veikimų, 1906.

Algirdas Antanas Gliožaitis