Mažosios Lietuvos
enciklopedija

medžiai

Mažojoje Lietuvoje augančių medžių rūšys.

mẽdžiai. Jų aukštis Mažosios Lietuvos plote 20–35 metrų. Mažojoje Lietuvoje auga 28 savaiminės, apie 200 svetimžemių (introdukuotų iš Šiaurės Amerikos ir Pietų Europos) medžių rūšių. Daug jų išplito natūraliuose miškuose: platanlapis, uosialapis klevai (Acer pseudoplatanus, A. negundo), kaukazinė slyva (Prunus cerasifera), įvairių tuopų (Populis) rūšys. Tarp savaiminių rūšių dažniausi spygliuočiai: pušis (Pinus sylvestris), eglė (Picea abies); lapuočiai: paprastasis ąžuolas (Quercus robur), paprastasis uosis (Fraxinus excelsior), mažalapė liepa (Tilia cordata), juodalksnis (Alnus glutinosa), paprastasis ir plaukuotasis beržai (Betula pendula, B. pubescens). Mažosios Lietuvos teritoriją siekia šių pietinių medžių arealų ribos: šiaurinį paribį – skroblas (Carpinus betulus), bekotis ąžuolas (Quercus petraea, įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą), ties Karaliaučiumi auga paprastasis bukas (Fagus silvativca).

Jūratė Marija Balevičienė