Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Medynai

Varkalai, kaimas Gumbinės apskrityje, Nybudžių parapijoje.

Medynai, Varkalai (vok. Medien, arba Warkallen, 1938 Roloffseck, rus. Dvinskoje), kaimas Gumbinės apskrityje, Nybudžių parapijoje, 10 km į šiaurę nuo Gumbinės, 1 km į vakarus nuo Nybudžių. 1596 minėti Mehdelen. XIX a. pradžioje nuomojamame kaime buvo 169 gyventojai 20 sodybų, XIX a. viduryje laisvųjų ūkininkų ir laisvųjų šatulininkų kaime Varkaluose buvo 253 gyventojai 75 sodybose. Kaimas valdė 1279 margus ir 157 rykštes žemės, laikė 37 arklius, 99 galvijus, 133 avis, 85 kiaules. Vaikai lankė mokyklą Nybudžiuose. XX a. pradžioje pakelėje buvo keliolika įvairaus dydžio sodybų ir keli viensėdžiai. Sovietmečiu Medynai apnyko, sunaikinti buvę vienkiemiai.

Martynas Purvinas