Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Medlaukiai, 1

kaimas Pakalnės apskrityje, Metežerynų parapijoje.

Medlaukiai, 1. (vok. Medlauk, 1938 Erlen), kaimas Pakalnės apskrityje, Metežerynų parapijoje, tarp Lauknos ir Medlaukio upių. 1371 minėta vietovė Medelauke, 1576 – upė Medlauckcfluss. XVIII a. sodyba buvo ties Medlaukio upės ir naujojo kanalo šiauriniu atsišakojimu. XIX a. viduryje laisvųjų ūkininkų ir nuomininkų kaime buvo 14 gyventojų 4 sodybose. Medlaukiai valdė 450 margų ir 32 rykštes žemės, laikė 1 arklį, 11 galvijų, 6 kiaules. Vaikai lankė M.Heinrichsdorfo mokyklą. 1905 buvo 14 gyventojų. XX a. pradžioje kaimas buvo tarp Šnekės upės vakaruose ir vingiuotos Medlaukio upės rytuose. Neaukštu kalvagūbriu driekėsi sodybų virtinė. Rytiniame gale buvo perkėla per upę ir užeigos namai greta. Nuo ten vieškelis vedė į Bitėniškių kaimą bei plentą Metežerynai–Skaisgiriai. Medlaukių vienkiemių dar buvo apylinkės kalvelėse. 2 km į šiaurės vakarus buvo Medlaukių girininkijos sodyba.

Martynas Purvinas