Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mediškiemių privati lietuvių pradinė mokykla

lietuvių pradinio mokymo įstaiga.

Mediškiemių privat lietùvių pradnė mokyklà. Valstybinės mokyklos čia nebuvo – sodžiaus vaikai mokėsi Katyčiuose. XX a. viduryje šio ir kelių kitų aplinkinių kaimų gyventojų pastangomis įsteigta privati lietuvių pradinė mokykla. Į didesnę mokymo įstaigą ji neišaugo. 1937 IV 1 čia mokėsi 9, po metų – 11 vaikų, iš jų 8 – nuo seno čia gyvenusių šeimų vaikai, 3 – iš Didžiosios Lietuvos po Pirmojo pasaulinio karo atsikėlusiųjų atžalos.

Albertas Juška