Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažųjų kūdikių prikawojimo draugija

mažų vaikų priežiūros ir auklėjimo draugija Klaipėdoje.

Mažjų kdikių prikawójimo draugijà, mažų vaikų priežiūros ir auklėjimo draugija Klaipėdoje. Jai priklausė daugiausia moterys. XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje išlaikė 2 mokyklas, skirtas 3–6 metų vaikams. Čia jie buvo diakonisčių prižiūrimi ir mokomi žaidimų.

L: Einaras A. Pašlužykit kits kitam // Klaipėda. 1904, p. 42–43.

Algirdas Žemaitaitis