Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažrimaičiai

Mažurmaičiai, kaimas Pagėgių apskrityje, Vilkyškių parapijoje ir valsčiuje.

Mažrimaičiai, Mažurmaičiai (vok. Maszurmaten, Masurmaten), kaimas Pagėgių apskrityje, Vilkyškių parapijoje ir valsčiuje, Vartuliškių seniūnijoje, 16 km į rytus nuo Pagėgių, 2 km į šiaurę nuo Vilkyškių, Jūros upės dešiniajame krante (dar Laumių kalnas). XIX a. pradžioje ūkininkų kaime buvo 13 sodybų, 100 gyventojų, XIX a. viduryje laisvųjų ūkininkų ir laisvųjų šatulininkų kaime 105 gyventojai, įsikūrę 43 sodybose. Mažrimaičiai valdė 1298 margus ir 11 rykščių žemės. Vaikai lankė mokyklą Vilkyškiuose. XX a. pradžioje čia įsikūrusiam Ernsto Zelyno (Sellien) dvareliui priklausė 72 ha žemės (iš jų 59 ha daržų ir arimų, 12 ha pievų). Tuo laikotarpiu didesnės sodybos spietėsi aukštumoje prie senojo vieškelio Vilkyškiai–Oplankis. Aplink buvo keliolika nedidelių vienkiemių. Paupio pievos sausintos griovių tinklu. 1905 buvo 93, 1925 – 116 gyventojų, valdyta 397 ha žemės.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas