Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažosios Lietuvos savaitė

renginys Toronte 1955 I 15–23 minint Klaipėdos krašto prijungimą prie Didžiosios Lietuvos.

Mažõsios Lietuvõs saváitė surengta 1955 I 15–23 Toronte (Kanada), minint Klaipėdos krašto prijungimą prie Didžiosios Lietuvos. Mažosios Lietuvos savaitę rengė Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos Toronto skyrius ir Toronto jūrų skautai.

L: Keleivis, 1955, nr. 1 (42).