Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažių kapinynas

spėjamas III–IV ir XI–XIII amžių kapinynas.

Mažių kapinýnas. XX a. pradžioje į Prussia-Museum muziejų pateko senienų, datuotų III–IV ir XI–XIII amžiais. Spėjama, kad radiniai (dabar nežinomi) buvo aptikti Mažių kapinyne, kurio vieta šiandien nežinoma.

L: Engel C. Die Kultur des Memellandes in vorgeschichtlicher Zeit. Memel, 1931, S. 85; Schriften der Albertus-Universität. Bd. 29. Königsberg–Berlin, 1941, S. 152; Lietuvos TSR archeologijos atlasas. T. III. V., 1977, p. 68.

Linas Tamulynas