Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Max Johannes Otto Adolf Tartyla

XIX–XX a. teisininkas, valstybės veikėjas.

Tartyla Max Johannes Otto Adolf 1868 VII 31Bildavoje (Semba) 1944 V 22Vazgavoje (Semba), teisininkas, valstybės veikėjas. Bonos, Strasbūro, Karaliaučiaus universitetuose studijavo teisę; daktaras. Dirbo aukščiausiose valdžios institucijose: 1907 išrinktas Vokietijos žemės ūkio žinybos pirmininku, 1914–1916 ir 1918–1919 – Rytprūsių provincijos oberprezidentas, 1916–1917 vadovavo Kariuomenės maisto tiekimo ministerijai. Apdovanotas aukščiausiais Vokietijos ordinais. Išėjęs į pensiją gyveno netoli Kranto miesto įsigytame Vazgavos dvare.

Albertas Juška

Iliustracija: Žymiausias Tartylų giminės atstovas Maxas Johannesas Otto Adolfas Tortilowiczius von Batockis-Friebe, XX a. pradžia / Iš knygos „Deutsche Staatenbildung und Deutsche Kultur im Preußenlande“, 1931