Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Max Hein

Maksas Hainas, XX a. Prūsijos istorikas, archyvaras.

Hein Max (Maksas Héinas) 1885 X 7 Unguroje 1949 XI 13Schleswigo krašte (Vokietija)), Prūsijos istorikas, archyvaras. Hum. mokslų dr. (1909). Mokėsi Karaliaučiaus gimnazijoje, 1905–1909 studijavo istoriją Heidelbergo ir Berlyno universitetuose. Susidomėjęs Prūsos praeitimi, daug dirbo ieškodamas archyvinės medžiagos ir tirdamas senuosius dokumentus. Nuo 1912 Prūsijos istorijos instituto Bonoje darbuotojas. Nuo 1921 Prūsijos slaptojo valstybės archyvo Karaliaučiuje darbuotojas, nuo 1927 – jo direktorius. Per Antrąjį pasaulinį karą rūpinosi šio svarbaus archyvo apsauga, jo išgabenimu į Vakarų Vokietiją. Nuo 1927 Rytų ir Vakarų Prūsijos kraštų tyrimų istorijos komisijos (Historische Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung) pirmininkas. Svarbiausi veikalai: Geschichte der Stadt Bartenstein. 1332–1932, 1932 [Barštyno miesto istorija. 1332–1932]; Das Staatsarchiv Königsberg und seine nationale Bedeutung, 1933 [Karaliaučiaus valstybinis archyvas ir jo tautinė reikšmė]; Geschichte der ostpreussischen Landschaft von 1788 bis 1888, 1938 [Rytprūsių žemės istorija 1788–1888]. Parengė spaudai istorinių šaltinių publikacijų: Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, 1926 [Dokumentai ir aktai Brandenburgo kurfiursto Frydricho Vilhelmo istorijai]; Preussisches Urkundenbuch, Bd. 2, 1939 (su Erichu Maschke), Bd. 3, Teil 1, 1944 [Prūsijos aktų knyga]. Knygose yra duomenų ir iš Mažosios Lietuvos istorijos.

Vytautas Raudeliūnas