Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Max Gulbins

Maksas Gulbinas, XIX–XX a. lietuvių kilmės kompozitorius, vargonininkas virtuozas, pedagogas.

Gulbins (Gùlbinas) Max (1862 Aukštuosiuose Kumečiuose, Įsruties aps. 1932 Berlyne), lietuvių kilmės kompozitorius, vargonininkas virtuozas, pedagogas. Studijavo Berlyno karališkojoje muzikos mokykloje (konservatorijoje). Sėkmingai ją baigęs sugrįžo į Įsrutį, čia buvo bažnyčios kantoriumi, gimnazijos dainavimo mokytoju, vyrų choro draugijos vadovu. Paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleido Berlyne. Sukūrė preliudų, fugų, fantazijų, sonatų vargonams, giesmių, motetų, kantatų chorams. Gulbino kūrinius spausdino Berlyno, Leipcigo, Bremeno leidyklos.

Milda Kazakevičienė