Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Max Beheim-Schwarzbach

Maksas Behaimas-Švarcbachas, XIX–XX a. vokiečių istorikas, pedagogas, literatas.

Beheim-Schwarzbach Max (Maksas Bèheimas-Švárcbachas) 1839 IV 15Berlyne 1910 VII 22Münchene, vokiečių istorikas, pedagogas, literatas. Svarbiausiuose veikaluose Colonisatorisches aus Ostpreussen, 1877 [Iš kolonizacijos Rytų Prūsijoje], Hohenzollernsche Kolonisationen, 1874 [Hohencolernų kolonizacija], Friedrich Wilhelm I. Colonisationswerk in Litthauen, 1879 [Frydricho Vilhelmo I kolonizacinė veikla Lietuvoje], pasinaudojęs gausia archyvų medžiaga, nagrinėjo kolonizacijos eigą XVIII a., jos politinius ir ekonominius padarinius Mažajai Lietuvai. Aukštino vokiečių kultūrinę ir ūkinę misiją Vokietijos imperijos rytiniuose pakraščiuose. Parašė pjesių, folkloristikos, pedagogikos darbų.

Juozas Tumelis