Mažosios Lietuvos
enciklopedija

maukna

stora medžio žievė, luobas.

maukna, stora medžio žievė, luobas. Senovėje mažlietuviai naudojo eglių žieves trobesių stogams uždengti. 1604 Prūsijos valdžios Karaliaučiuje išleistoje Instruction Der Kauffschultzen Vnd Willkühr des Ampts Insterburg, nach welcher sich die Schultzen alsz auch die Vnderthanen desselben Ampts verhalten sollen [Instrukcijoje seniūnams ir Įsruties valsčiaus nuostatuose] teigiama, kad dėl lietuviškų dūminių pirkių, paprastai vadinamų namais, kuriose beveik ištisą žiemą gyvena žmonės ir gyvuliai, dažnai kyla gaisrai, padarantys daug žalos. Be to, rašoma, kad tokiems trobesiams apdengti reikalinga daug eglės medžio mauknos, taip padaroma miškams daug ir didelių nuostolių. Todėl seniūnai nuo šiol turi jokiu atveju neleisti šitų dūminių pirkių, arba namų, dengti mauknomis, o tik moliu ir skiedromis. Kas to nesilaiko, turi valdžiai sumokėti po 3 markes pabaudos, kaimui duoti pusę statinės alaus, ir, be to, savo pirkią ne maukna, о moliu apdengti.

L: Vyšniauskaitė A. Lietuviai IX–XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose. V., 1994, p. 66.

Angelė Vyšniauskaitė