Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Matiškiemiai

dvaras ir kaimas Gumbinės apskrityje, Žirgupėnų parapijoje, Jondaubių valsčiuje.

Matiškiemiai (vok. Mattischkehmen, rus. Sovchoznoje), dvaras ir kaimas Gumbinės apskrityje, Žirgupėnų parapijoje, Jondaubių valsčiuje, 13 km į pietryčius nuo Gumbinės, 3 km į pietvakarius nuo Jondaubių, 5 km į pietvakarius nuo Trakėnų. 1584 minėti Mathiskehnen, Matzischken. Kūrimosi laikais buvo vien lietuviai gyventojai. 1736 apylinkėse dar liko 80 lietuvių šeimų ir 64 naujų vokiečių kolonistų šeimos. XIX a. pradžioje karališkajame veislininkystės palivarke su vėjo malūnu buvo 177 gyventojai 10 sodybų. XIX a. viduryje veislininkystės dvare ir Matiškiemių karčemoje buvo 204 gyventojai 26 sodybose. Matiškiemiai valdė 980 margų ir 110 rykščių žemės. Dvare veikė mokykla. XX a. pradžioje buvo dvaro sodyba su dideliais ūkiniais pastatais, kelios darbininkų sodybėlės greta. 1 km į šiaurės vakarus buvo plytinė su keliais pastatais. Matiškiemiuose buvo Trakėnų žirgyno skyrius. Matiškiemiai valdė 510 ha žemės (iš jų 404 ha daržų ir ariamosios žemės, 54 ha pievų). Vietovardis iš pavardės Matišius.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Pavasario darbai Matiškiemių laukuose, iki 1936 / Iš MLEA