Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Matas Ernst Boreti

Matas Ernstas Boretius, XVIII a. gydytojas, botanikas.

Boreti, Borètius Matas Ernst 1694 Mažojoje Lietuvoje 1738 Karaliaučiuje, gydytojas, botanikas. 1724–1738 Karaliaučiaus universiteto profesorius. Išleido Dissertatio de hieraciis prussicis, 1720 [Prūsų augalų tyrinėjimai]; De anatome plantarum et animalium analoga, 1727 [Apie panašią augalų ir gyvūnų sandarą]. Paliko rankraštį Herbarium vivum plantarum et florum in Prussia nascentium adscriptis nominibus plantarum latinis, germanicis et polonicis [Nauja knyga apie Prūsijos augalus ir gėles, augmenijos vardus pateikianti lotynų, germanų ir lenkų kalbomis].

MLFA