Mažosios Lietuvos
enciklopedija

maskoliškas, 2

priklausantis Rusijos valstybei.

maskõliškas, 2, priklausantis Rusijos valstybei (pvz., maskoliškoji merga, maskoliškieji lietuviai ir kita). Taip 1795–1915 vadinti ir carinės Rusijos okupuoti didlietuviai, jų dirbiniai ir kita.

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. Vilnius, 1960.

Jurgis Mališauskas