Mažosios Lietuvos
enciklopedija

maskoliškas, 1

rusiškas.

maskõliškas, 1, rusiškas. Pavartotas į lietuvių kalbą išverstame Prūsijos valdžios 1757 įsake dėl rusų ir kitų tautybių pirklių apsaugos Prūsijos karalystėje: Maskoliška ciesorienė (Maskolißka Cesorene), Maskoliškos karalystės gyventojai (Giwatininkai Maskolißkos Karalystes).

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. Vilnius, 1960.

Jurgis Mališauskas