Mažosios Lietuvos
enciklopedija

maskoliai

taip krašte vadinti rusai.

maskoliai, taip krašte vadinti rusai. Tas vardas kildintas iš lenkų moskali – maskvėnai (moskovitai).

Martin Tydecks

Terminas maskoliai vartotas Prūsijos valdžios įsakuose, verstuose į lietuvių kalbą. 1753 įsake liepta, kad Prūsijos miestuose kupčiaujantys lenkiški edelmonai taip maž kaip ir maskoliai, žydai... nebūtų užkabinėjami... 1831 įsake dėl apsisaugojimo nuo choleros kalbėta apie sienos, besiribojančios su Mascolu Lietuwa, uždarymą. K. Donelaitis Metuose maskolius mini tarp kitų tautybių: Šveds, maskolius, lenks ir žyds kitaip nepadaro. Tačiau oficialiuosiuose raštuose vokiečių kalba K. Donelaitis rašė Russe (Rusijos gyventojas). K. G. Milkus Pilkalnyje rašė: maskoliai šią mūsų žemę degino. Tokia reikšme maskoliai vartoti J. F. Kelkio, G. Sauerweino ir kitų kūryboje, G. H. E. Nesselmanno, A. Schleicherio, F. Kuršaičio ir kituose žodynuose.

L: Donelaitis K. Raštai. Vilnius, 1977; Kaip ąžuolas drūts prie Nemunėlio. Vilnius, 1986; Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. Vilnius, I960.

Jurgis Mališauskas

Iliustracija: Rusų sielininkai (maskoliai) Nemune / Iš Alberto Zwecko knygos „Litauen“, 1898