Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marzena Pollakówna

Mažena Polakuvna, XX a. lenkų istorikė.

Pollakówna Marzena (Mažena Polakuvnà) 1926 X 6 Varšuvoje 1971 XI 20 Poznanėje, lenkų istorikė. 1945–1946 studijavo Krokuvos, 1946–1949 Varšuvos, 1949–1951 Poznanės universitete, kur apgynė dr. disertaciją Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim [Varmės apgyvendinimas kryžiuočių laikais] (papildytas ledimas išspausdintas Poznanėje 1953); 1951–1959 dirbo Liublino Katalikų universitete; 1960 sunkiai susirgusi grįžo į Poznanę. Parašė ir apgynė habilituoto daktaro disertaciją Kronika Piotra z Dusburga, 1966 [Petro Dusburgiečio kronika]. Tyrė Ordino laikų Prūsijos istoriją, polemizavo su vokiečių istoriku Kurtu Forstreuteriu, kritikavo O. Engelso darbus apie kryžiuočių istoriografiją.

L: Kürbis B., Marzena Pollakówna… // Zapiski Historyczne, t. 37 (1972), s. 781–785; Sułowski Z., Marzena Pollakówna… // Kwartalnik Historyczny, t. 80 (1973), s. 252–253; Kłoczowski J., Pollakówna Marzena // PSB, t. 27 (1983), s. 341–342.

Rafal Witkowski