Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Moors

XX a. lietuvininkų išeivijos visuomenės veikėjas.

Moors Martynas 1893 I 11Karklininkuose (Klaipėdos aps.) 1955 XI 30Bremen-Blumenthale (Vokietija), BALFo šalpos komiteto pirmininkas išeivijoje. Moorso tėvai Hansas ir Barbora Moors buvo ūkininkai. Moorsas kurį laiką lankė jūrininkų mokyklą. Vėliau grįžo į tėvų ūkį. 1925 vedė Anna Seigis. Dalyvavo Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose. Pokariu Moorsų šeima persikėlė į Holsteiną, vėliau į Bremeną. Palaikė glaudžius ryšius su Mažosios Lietuvos Taryba ir Erdmonu Simonaičiu.

MLFA