Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Kėkštys

Martynas Kėkštas (Kögst), darbininkas, XIX–XX a. knygnešys.

Kėkštỹs Martynas, Kkštas (Kögst) 1841 X 14 ?, darbininkas, knygnešys. Gyveno Bajoruose, Klaipėdos apskritis. Nuo 1903 pabaigos Vokietijos valdžia pradėjo suiminėti anticarinės literatūros, ypač rusų socialdemokratų leidinių, gabentojus į Didžiąją Lietuvą (Rusiją). Suimtieji teisti 1904 VII 12–25 Karaliaučiuje (jų gynėju buvo K. Libknechtas). Iš 9 suimtųjų 4 (tarp jų Kėkštys) mokėjo lietuviškai. Per 1904 I 6 kvotą Kėkštys prisipažino, kad 1902 ir 1903 geležinkeliu bei per paštą gavo iš Tilžės 6 didelius siuntinius spaudos, kurios paprastai ateidavo pasiimti žemaičiai iš Didžiosios Lietuvos. Šis procesas plačiai nuskambėjo Vokietijoje ir Didžiojoje Lietuvoje, Kėkštys išteisintas. 1904 vasarą rusų žandarai vėl sužinojo, kad jis rūpinasi rusų revoliucinės literatūros gabenimu per sieną.

Algirdas Žemaitaitis