Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Delkus

XX a. Mažosios Lietuvos dailidė.

Dekus Martynas 1910Juodpetriuose (Paprūsė) 1989Jucaičiuose, Mažosios Lietuvos dailidė, ūkininkų sūnus. 1936 Klaipėdos krašte vedė Martą Naujokaitę (g. 1919), kurios motina Elzė Naujokienė buvo kilusi iš garsios sakytojų bei dailininkų giminės. 1944–1947 Gaurės valsčiuje viršaičio pavaduotojas, apylinkės vykdomojo komiteto sekretorius. 2 metus kalėjo Šilutės kalėjime už tai, kad parūpindavo ūkininkams netikrų pyliavos įvykdymo kvitų, tuo padėdamas jiems išvengti nepakeliamų sovietinės valdžios mokesčių.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Martyno ir Martos Delkų vestuvės, 1936 / Iš Romo Delkaus albumo