Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Bumbulis

XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Bumbùlis Martynas 1907 II 13Smeltėje (prie Klaipėdos) 1992 III 6Hattersheime (prie Frankfurto, Vokietija), evangelikų liuteronų kunigas. Baigęs parengiamuosius kursus prie Vytauto Didžiojo gimnazijos Klaipėdoje, 1927–1931 Vytauto Didžiojo universitete studijavo teologiją. Buvo studentų draugijos Mažoji Lietuva narys. 1930–1941 kunigavo Vištytyje. 1941 repatrijavo į Vokietiją. 1944 buvo paimtas į Vokietijos kariuomenę, fronte sužeistas, gydėsi ligoninėje. Evangelikų bažnyčios paskirtas vadovu paliegėlių namuose, kur dirbo beveik iki pensijos. Prieš išeidamas į pensiją trumpai dirbo amerikiečių zonoje buhalteriu, vertėju. Palaikė ryšius su studijų draugais sovietų okupuotoje Lietuvoje, rėmė lietuvišką evangelikų liuteronų laikraštį Svečias.

MLFA

Algirdas Matulevičius

Algirdas Žemaitaitis