Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Banšėrius

XX a. Mažosios Lietuvos raštijos veikėjas.

Banšrius Martynas 1892 XI 12Dravernoje (Klaipėdos aps.) 1916 III 1Kleweje (prie Duisburgo, Vokietija), Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas. 1912 baigė diakonistų kursus Duisburge, dirbo auklėtoju vaikų kolonijoje Lėciuje, Mozūrijoje. Susirgęs džiova, dirbo slaugytoju ir pats gydėsi Eberswaldene, Essene, Duisburge. 1914 gydėsi Hohensteino sanatorijoje (Rytprūsiuose). Kleweje nuo 1914 slaugė sužeistuosius kare. Paūmėjus ligai, nebedirbo. Gyvendamas Vokietijoje, parašė eilėraščių rinkinį Aus der schattigen Jugend [Iš ūksmingosios jaunystės] ir dramą Unbekannten [Nepažįstamieji]. 1913 parkeliavęs į tėviškę, gavo paskaityti Lietuvos istoriją ir Vydūno veikalų. Tai Banšėrių paskatino rašyti lietuviškai. Parašė Vydūno dvasiai artimų kūrinių: tragediją Tauta, arba tautos ainiai ir apysakas Jesdis, Pirmpavasaris. Banšėriaus kūryba liko neišleista.

LE

Vaclovas Bagdonavičius