Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Arminas Kavolis

XX a. teisininkas, evangelikų liuteronų kunigas.

Kavõlis Martynas Arminas 1897 XI 14Gargžduose (Kretingos aps.) 1979 VIII 10Čikagoje, teisininkas, evangelikų liuteronų kunigas (1953). Dr. (teisės mokslai 1948). Augo Batakiuose, kur tėvas dirbo evangelikų bažnyčios kantoriumi. 1915 baigė Tauragės mokytojų seminariją, 1918 – vokiečių mokytojų aukštuosius kursus Ylavoje, 1919 – Kaune. 1925 baigė Lietuvos universiteto Kaune Teisių fakultetą. Nuo 1919 priklausė Lietuvos šaulių sąjungai. 1919 dalyvavo kovose su bermontininkais, 1920 su bolševikais. 1927–1940 dirbdamas Vyriausiojo tribunolo prokuroro padėjėju prižiūrėjo ir Klaipėdos krašto prokuratūros teisminį darbą. 1925–1935 buvo Lietuvos evangelikų liuteronų Konsistorijos prokuroras. 1934–1940 Kauno miesto tarybos narys. 1935–1936 Vytauto Didžiojo universiteto Evangelikų teologijos fakulteto bažnytinės teisės privatdocentas, nuo 1940 Aukštuosiuose administraciniuose kursuose dėstė administracinę teisę. Neo Lithuania korporacijos namų statybos ir garbės teismo pirmininkas. Lietuvių tautininkų sąjungos, Lietuvos vakarų sąjungos, Politinių ir socialinių mokslų instituto narys, lietuvių ir italų draugijos narys. Teisės klausimais parašė veikalų. Skelbė straipsnių teisės, politikos ir kultūros klausimais Vaire, Mūsų Žinyne, Akademike, Lietuvos Aide ir kitur. 1944–1949 Tübingeno universitete (Vokietija) studijavo teisę, filosofiją ir teologiją. 1953 Kanados sinode išlaikė teologijos egzaminus, 1953 IX 30 įšventintas į kunigus; Kanados lietuvių evangelikų liuteronų dvasininkas, kunigavo Toronte. Rengė ir leido tikybinę literatūrą. 1951 III–Х su Martynu Preikšaičiu leido Evangelijos žodį. Trumpai kunigavo Collinsvillėje. Vytauto Kavolio tėvas.

LE

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Martynas Arminas Kavolis