Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martins Nopens

Martynas Nopenis, Klaipėdos krašto sukilimo savanoris.

Nopens Martins (Martynas Nópenis) 1904 XII 15Dravernoje (Klaipėdos aps.) ?, savanoris. Į Klaipėdos krašto sukilimo Savanorių armiją įstojo 1923 I 25. Buvo baigęs liaudies mokyklą (mokėjo lietuvių – gimtąją bei vokiečių kalbas). Gyveno Petreliuose, dirbo siuvėju. Ambasadorių konferencijai 1923 II 16 priėmus sprendimą, tenkinantį 1923 I 19 Šilutės seimo deklaracijos nuostatą (prisijungti Klaipėdos kraštui prie Lietuvos), 1923 III 16 demobilizuotas.

Algirdas Antanas Gliožaitis