Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martin Kakies

Martynas Kakys, XX a. mokytojas, vokiečių spaudos darbuotojas.

Kakies Martin, Kakỹs 1894Juodkrantėje 1987 I 17Hamburge (Vokietija), laikraščio Memeler Dampfboot (ėjo 1849–1945) redaktorius. 1914 išlaikęs mokytojo egzaminus, mokytojavo Viešvilėje ir Klaipėdoje. Buvo Socialistinės tautos sąjungos (SOVOG) narys. Pakviestas Memeler Dampfboot leidėjo F. W. Sieberto, iki 1945 buvo šio laikraščio redaktorius. Vokietijoje atėjus į valdžią A. Hitleriui (1933), Kakies minėtame laikraštyje laikėsi užmaskuotos pronaciškos linijos. Vokiečių kalba 1936 išleido knygą Briedžiai tarp Nemuno ir jūros. Po 1939 Klaipėdos krašto užgrobimo savo vedamuosiuose Kakies atskleisdavo ligtolinę Klaipėdos krašto nacių veiklą. 1941 prasidėjus SSRS ir Vokietijos karui, Kakies redagavo okupacinį laikraštį Kauener Zeitung [Kauno laikraštis]. Po Antrojo pasaulinio karo apie 10 metų redagavo Rytprūsių vokiečių pabėgėlių laikraštį Ostpreussenblatt.

MLFA

Algirdas Žemaitaitis