Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martin Brausch

Martinas Braušas, XIX –XX a. kunigas.

Brausch Martin (Martinas Bráušas) 1914 III 30 Karaliaučiuje, kunigas. 1896–1911 kunigavo Kintų parapijoje. Kaip rašo Pagalba, 1905 Brauschas rinko aukas ir siuntė į misijų kasą Karaliaučiuje. Pirmasis Klaipėdos miestiečių parapijos kunigas ir vyskupas. Pagalboje (1910, nr. 12) rašoma, kad lietuvininkai su šituom paskyrimu pilnai užganėdinti būti, nes pons Brausch gerokai lietuviškąją kalbą išmano.

Algirdas Žemaitaitis