Mažosios Lietuvos
enciklopedija

marška, 2

vienos palos keturkampis vilnonio ar pusvilnonio audeklo apsiaustas.

márška, 2, vienos palos keturkampis vilnonio ar pusvilnonio audeklo apsiaustas, kurį moterys dėvėjo lyjant ar pučiant stipriam vėjui.

LE

Angelė Vyšniauskaitė

Martin Tydecks