Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Maršaičiai

kaimas ir seniūnija Semboje, Fischhauseno apskrityje, Kuršių parapijoje, Tirškaimio valsčiuje.

Maršaičiai (vok. Marscheiten, rus. Marjinskoje), kaimas ir seniūnija Semboje, Fischhauseno apskrityje, Kuršių parapijoje, Tirškaimio valsčiuje, 23 km į šiaurę nuo Fischhauseno; 6 km į šiaurę nuo Palvininkų, 1 km į pietus nuo Tirškaimio, 1 km į rytus nuo Baltijos jūros. Maršaičių laukuose buvo senojo ir naujojo žalvario amžiaus pilkapynas. Gretimi Kraislaukiai minėti 1352. XIX a. pradžioje kulmiškių bei ūkininkų kaime buvo 60 gyventojų, 11 sodybų. XIX a. viduryje buvo 108 gyventojai, 14 sodybų. Ryčiau Maršaičių nutiestas geležinkelis Piliava–Palvininkai–Kuršiai. XX a. pradžioje buvo kelios sodybos.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas