Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marijonas Repečka

lietuvių inžinierius-geologas.

Repečkà Marijonas 1937 I 9Purveliuose (Anykščių aps.), inžinierius-geologas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius. 1956–1961 studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto geologijos skyriuje. 1972 apgynė daktaro disertaciją. 1973–2000 dirbo Lietuvos geologijos mokslinio tyrimo institute Vilniuje, nuo 1975 vyriausiasis mokslinis bendradarbis. Jo darbai Lietuvoje sieti su naftos tyrimais Baltijos jūros akvatorijoje, renkant duomenis apie Baltijos jūros bei Kuršių marių geologinę sandarą, dugno reljefą, nuosėdų pasiskirstymą. Sudarytas Baltijos jūros dugno ir pakrančių žemėlapių komplektas su paaiškinamaisiais tekstais; vienas knygos Baltijos jūros geologija ir geomorfologija autorių. Repečka dalyvavo 1993–1998 vykdytame valstybiniame jūriniame geologiniame kartografavime 1:50 000 masteliu Klaipėdos–Šventosios ir Klaipėdos–Nidos akvatorijoje, kartografuotos ir Kuršių marios. Paskelbė mokslo darbų apie Baltijos jūrą.