Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marijonas Daujotas

XX a. lietuvių miškininkas.

Daũjotas Marijonas 1891 VII 20 Liepojoje 1975 XII 13Grikonyse (Kauno r.), miškininkas. 1915 baigė Žemdirbystės ir miškininkystės institutą Pulavuose, Lenkijoje. Po Antrojo pasaulinio karo mokytojavo Šilutės gimnazijoje. 1950–1975 Lietuvos miškų instituto Miško želdinimo skyriaus vedėjas, mokslinis bendradarbis. Žemės ūkio mokslų daktaras. Mokslo darbų sritis – miškų atkūrimas, netinkamų žemdirbystei plotų apželdinimas. 1922–1940 dirbdamas Skuodo–Kretingos miškų urėdu, vadovavo didelių pustomų pajūrio ir Kuršių nerijos smėlynų plotų apželdinimui pušimis. Sukūrė naujų būdų smėlynams apželdinti. Daugelio mokslinių publikacijų autorius; svarbiausias veikalas – Lietuvos pajūrio smėlynų apželdinimas (1958).

Jūratė Marija Balevičienė