Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marian Dygo

lenkų istorikas.

Dygo Marian (Marijanas Dỹgas) 1951 I 22Prūsų Olandijoje (į pietryčius nuo Elbingo), lenkų istorikas. 1975 baigė istorijos studijas. Istorijos habilituotas daktaras (1994). Profesorius (1997). Varšuvos universiteto Istorijos instituto mokslo darbuotojas. Tiria Kryžiuočių ordino įsigalėjimą Prūsijoje, jo ideologiją. Svarbiausi veikalai: Die Münzpolitik des Deutschen Ordens in Preussen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, 1987 [Monetarinė Kryžiuočių ordino politika Prūsijoje XV a. I pusėje]; Studia nad początkami władztwa zakonu niemieckiego w Prusach. 1226–1259, 1992 [Studija apie Vokiečių ordino valdymo Prūsijoje pradžią. 1226–1259].

Vytautas Raudeliūnas