Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Maria Bogucka

Marija Bogucka, lenkų istorikė. Prūsijos istorijos tyrėja.

Bogucka Maria 1929 VI 1 Varšuvoje, lenkų istorikė. Istorijos mokslų habilituota daktarė (1961). 1951 baigė Varšuvos universitetą. Nuo 1953 Lenkijos MA Istorijos instituto mokslinė darbuotoja, skyriaus vadovė. Ekstraordinarinė (1971), ordinarinė (1981) profesorė. Nuo 1979 kongresinėmis kalbomis leidžiamo metraščio Acta Poloniae Historica vyriausioji redaktorė. Veikalai iš Prūsijos istorijos: Źycie codzienne w Gdańsku. Wiek XVI–XVII, 1967 [Kasdieninis gyvenimas Gdanske. XVI–XVII a.]; Ziemia i czasy Kopernika, 1972 [Koperniko žemė ir laikai; angl. 1973]; Dawna Polska, 1974, IV leid. 1987 [Senoji Lenkija]; Hołd Pruski, 1982, II leid. 1985 [Prūsų pasidavimas]. Kolektyvinio darbo Historia Pomorza, t. 1, d. 2, 1976 [Pamario istorija] viena autorių. Boguckos darbų bibliografija (1009 pozicijos) paskelbta knygoje Ludzie, kontakty, kultura. XVI–XVIII w., 1997 [Žmonės, kontaktai, kultūra. XVI–XVIII a.].

Vytautas Raudeliūnas