Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Margiai, 3

kaimas, dvaras ir seniūnija Pakalnės apskrityje, Skaisgirių parapijoje, Osininkų valsčiuje.

Margiai, 3 (vok. Margen, rus. Zadorožnoje), kaimas, dvaras ir seniūnija Pakalnės apskrityje, Skaisgirių parapijoje, Osininkų valsčiuje; 20 km į pietus nuo Gastų; 5 km į šiaurę nuo Skaisgirių; 4 km į vakarus nuo Osininkų. XIX a. pradžioje šatulinių kulmiškių dvare buvo 28 gyventojai 4 sodybose. XIX a. viduryje kulmiškių dvare buvo 76 gyventojai 15 sodybų. Margiai valdė 974 margus ir 22 rykštes žemės. Verstasi ir amatais. Vaikai lankė mokyklą Lydimaičiuose. XIX a. pabaigoje žemių rytiniu pakraščiu nutiestas geležinkelis Labguva–Tilžė. 1905 buvo 86 gyventojai. XX a. pradžioje su Marienhofo palivarku Margių kulmiškasis dvaras valdė 337 ha žemės (iš jų 329 ha daržų ir ariamosios žemės). Buvo vidutinė dvaro sodyba su keliais dideliais ūkiniais pastatais, darbininkų sodybėlėmis greta. 2 km į pietryčius Wilhelmsbrucho miške buvo miškininkų gyvenvietė (vok. Kolonie Margen) su keliais vienkiemiais. Šiaurės link tekėjęs upelis taip pat vadintas Marge (vok. Margener Graben). 1939 buvo 119 gyventojų.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas