Mažosios Lietuvos
enciklopedija

marės

Priegliaus ir Nemuno žiočių lagūninės įlankos.

mãrės, Mažojoje Lietuvoje marėmis vadintos Priegliaus ir Nemuno žiočių lagūninės įlankos – Kuršių marios ir Aismarės. Pamariškiai ir Kuršių marias vadina tiesiog marėmis (vok. Kurisches Haff). Gretiminė lytis marios Mažojoje Lietuvoje rečiau vartojama. Plg. plaukti per mares, marėse paskendo, marės siūbuoja, nendrių marės ir panašiai.

Vilius Pėteraitis