Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marcin Gregor

Marcinas Gregoras, XIX a. Prūsijos teologas, pedagogas. Evangelikų liuteronų kunigas.

Gregor Marcin (Marcinas Grègoras) 1794 X 14prie Kcynios (Lenkija) 1863 XI 10Karaliaučiuje, Prūsijos teologas, pedagogas. Evangelikų liuteronų kunigas. Nuo 1814 Karaliaučiaus universitete studijavo filosofiją ir teologiją, profesorius (1827). Po įšventinimo kunigavo Šv. Mikalojaus bažnyčioje Karaliaučiuje. Nuo 1840 Lenkų seminarijos prie Karaliaučiaus universiteto direktorius. Miesto mokyklų reikalų komisijos narys. Redagavo pedagoginį žurnalą Der Volksschulfreund [Liaudies mokyklos draugas]. Išvertė ir išleido mokyklų vadovėlių. Parengė lenkų kalba Martyno Liuterio Konfesja Augsburska naują leidimą (1853), Biblijos ir Evangelijų vertimų. Parašė knygą apie bažnyčią Karaliaučiaus miesto dalyje Steindamme Dank und Bitte der Steindamm-Polnischen Kirche, 1841 [Padėka ir prašymas Steindammo lenkų bažnyčiai]; joje pamokslai buvo sakomi ir lietuvių kalba.

Vytautas Raudeliūnas