Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marcijonas Beconis

lietuvių geografas, geomorfologas.

Becõnis Marcijonas 1929 IX 14Misaičiuose (Šiaulių aps.), geografas, geomorfologas. 1960–1969 tyrė Nemuno deltos ir gretimų upių salpų morfologiją bei struktūrą, erozinių bei akumuliacinių procesų intensyvumą. Nustatė Nemuno avandeltos persistūmimo į Kuršių marias greitį, nešmenų kiekybinių ir kokybinių požymių sąsajas su dirbamų žemių plotų didinimu Nemuno baseine. Išaiškino sąryšį tarp salpinio aliuvio dangos storio ir dabartinių Žemės plutos judesių. 1988–1990 tyrė Nemuno deltos ir gretimų rajonų dirvožemių defliacijos procesus, sudarė jų intensyvumo žemėlapį. Nemuno deltos ir gretimų regionų geomorfologinių tyrimų medžiaga paskelbta moksliniuose straipsniuose.

Eduardas Červinskas

Iliustracija: Marcijonas Beconis