Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mantvydų pradinė mokykla

Mantvyduose 1854–1989 veikusi mokykla.

Mantvyd pradnė mokyklà įkurta 1854 didesniame būro name (iki tol vaikai mokėsi Saugų žemininkų mokykloje). Tuomet dėstyta gimtąja kalba. Iki 1903 mokytojavo Urbaitis, jo pastangomis 1892 pastatytas naujas mūrinis mokyklos pastatas. Mokinių padaugėjus, apie 1905 pastatas rekonstruotas, praplėstas. Tarpukariu vaikus mokė Barkšaitis, Wilhelmas Haackas (nuo 1930), Georgas Schneidereitas, tėvas ir sūnus Gavėnai. Tuomet mokyta tik vokiečių kalba. Po Antrojo pasaulinio karo mokykla veikė iki 1989.

Albertas Juška