Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Manitava

dvaras, kaimas ir seniūnija Semboje, Neuhauseno parapijoje.

Manitavà (vok. Mantau, rus. Jastrebki), dvaras, kaimas ir seniūnija Semboje, Neuhauseno parapijoje, Laidininkų (Leidžiu) valsčiuje, Gamzavos pašte, 15 km į rytus nuo Karaliaučiaus miesto centro, 3 km į vakarus nuo Laidininkų, prie plento Karaliaučius–Labguva. Aptiktas senasis geležies amžiaus kapinynas su degintiniais žmonių kapais, rasta Romos monetų. 1396 minėti Manitaw. XIX a. pradžioje karališkajame Podūrių dvaro palivarke buvo 20 gyventojų, 3 sodybos. Tada kulmiškajame kaime buvo 102 gyventojai, 11 sodybų. XIX a. viduryje palivarke buvo 33 gyventojai, 3 sodybos, o kaime – 151 gyventojų, 14 sodybų. XX a. pradžioje šiauriau plento buvo palivarko ir kelios kaimo sodybos. Paplentėje buvo plytinė bei didoka Manitavos sodyba. 1939 seniūnijoje (su Podūriais, Tramyčiais ir kitais) buvo 376 gyventojai. Sovietmečiu viskas sunaikinta – 1994 nieko nebuvo. Vietovardis sietinas su prūsišku asmenvardžiu Manithe.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas