Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mamonovo

Šventapilės svita, permo sistemos viršutinio skyriaus nuosėdiniai sluoksniai.

Mamònovo, Šventãpilės svità, permo sistemos viršutinio skyriaus nuosėdiniai sluoksniai. Amžius – apie 260 mln. metų, iki 35 m storio, sudaryti is anhidrito, molio su dolomito gniutulais. Išplitę Mažosios Lietuvos pietvakarinėje dalyje. Slūgso 1260–1300 m gylyje. Stratotipinis pjūvis Aleksandrovskojės (Bumbinės) gręžinys, išskirtas 1984 P. Suveizdžio. Atitinka Vakarų Europos cechšteino (viršutinio skyriaus permo sistemos) Leinės horizonto regresinę dalį. Slūgso ant tos pačios sistemos Galindų svitos sluoksnių, dengiama nedarniai slūgsančių molių (apatinio skyriaus triaso sistemos).

Povilas Suveizdis