Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Malviškas

Malviška, Malviškiai, bažnytkaimis ir valsčiaus centras Pilkalnio apskrityje.

Málviškas, Málviška, Málviškiai (vok. Mallwischken, 1938 Mallwen, rus. Maiskoje), bažnytkaimis ir valsčiaus centras Pilkalnio apskrityje, prie Eimenio upės (Įsros kairiojo intako); 20 km į pietvakarius nuo Pilkalnio, 15 km į šiaurę nuo Gumbinės, prie plento Gumbinė–Ragainė. 1540 minėtas Malwischken, 1554 Malwischkenn, Mulwiskenn. 1728 įsteigta Malviško parapija, 1730 pastatyta bažnyčia. XIX a. pradžioje bažnytkaimyje, 2 vėjo malūnuose ir Junkwaldės miškininkų sodyboje iš viso buvo 359 gyventojai 51 sodyboje. XIX a. viduryje kulmiškių, laisvųjų kolonistų ir laisvųjų šatulininkų kaime, 2 dvaruose ir Jungwaldės sodyboje buvo 811 gyventojų 228 sodybose. Malvišką valdė 3227 margus ir 49 rykštes žemės. Veikė mokykla. Daug gyventojų vertėsi amatais. 1905 dvaruose buvo 96 ir 160 gyventojų, kaime – 586 gyventojai, 1912 kaime ir 2 dvaruose buvo 900 gyventojų. Veikė viešbutis, 3 užeigos namai su restoranais (Aug. Godusch – Godušis, Otto Buckpesch – Bukpešis ir kiti), vaistinė, kepykla, taupomoji-skolinamoji kasa, statybinių medžiagų prekyba, sūrinė ir pieninė, bitynas. Dvi mėsinės, kirpykla, konservų gamyklėlė, odų ir kailių prekyba, 3 audinių ir rūbų krautuvės, mašinų taisykla ir krautuvė, malūnas, 3 kalvės, batų krautuvė, 4 įvairių prekių krautuvės. Buvo gydytojas, veterinaras, statybos rangovas, kubilius Welbat (Velbaitis), šulinių kasėjas, tekintojas, 4 siuvėjai, 4 batsiuviai, 2 račiai (Kanopėnai – Kanapinaitis ir Bormann), puodžius. Malviško sodybos driekėsi paplente. Pietiniame gale abipus plento buvo 2 vidutinės dvarų sodybos. Aplink driekėsi keliolika įvairaus dydžio viensėdžių. 1939 buvo valsčiaus centras, paštas ir kitos įstaigos. Vyko dideli žemės ūkio produktų turgūs. Buvo 902 gyventojai. Sovietmečiu Malviškas labai suniokotas. Pokariu nugriauta bažnyčia (nepaliesta Antrojo pasaulinio karo mūšių). Greta buvusio šventoriaus pastatyti sovietų kultūros namai. Suniokota sūrinė-pieninė, išgriautas Malviško centras, dvarų sodybos. Vietovardis sietinas su malv-inti (jaukinti).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Buvusi Malviško pieninė, 2002

Iliustracija: Buvusi Malviško klebonijos sodyba, 2002